Lissos Fantasy

Raidingtime:)

Onyxia 10 and ToC 10:) Gonna have a great time:)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Se ovan:P Inbitna spelare vet vad det är:P

Hmm…

…how many times have I heard ”I want to be like…”? Can’t count them all. What about being YOU? Be honest to yourself and don’t do things you’re not comfortable with.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

…hur många gånger har jag hört ”jag vill vara som..”? Kan inte räkna dem alla. Hur skulle det vara att bara vara DU? Var ärligt mot dig själv och gör inget du inte känner dig bekväm med.

The weather is gray and dull and I don’t even feel for playing Wow-.- Latest days I didn’t have time, now I don’t want to. I better go bury myself in some work, that always makes me feel better:)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dyker tillbaka till jobb…

Vädret är grått och trist och jag känner inte ens för att spela Wow-.- Senaste dagarna har jag inte haft tid, nu vill jag inte. Bäst jag begraver mig i jobb, det får mig alltid att må bättre:)

About the music I actually have used for the published books; musicvideos. I also added a video one of my daughters made about me, under my own info

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Har lagt till en sida med musik som jag faktiskt har använt för de redan publicerade böckerna; musicvideos. Jag lade ockå till en video som en av mina döttrar gjorde om mig, under min egen info.

Updating site

Updating my wowpage with videos made in wow. Enjoy!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Uppdterar min wowsida med videor gjorda i wow. Njut!

Oi, done!!

Haha, pages fixed; now you can read a bit of the beginning in each book (depening on what language you read) Hope you’ll get a pleasant time reading!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Haha, sidorna fixade; nu kan ni läsa en bit ur början på var bok (beroende på vilken språk ni läser) Hoppas ni får en stund trevlig läsning!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ok, so I think I found a solution; I’ll make different page for each and every book and publish a chapter each. The english book will NOT have a swedish translation, and vice versa. This, because I mainly work in swedish and only ”Nayem” is released in english.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ok, jag tror jag hittat en lösning. Jag kommer att göra olika sidor för de olika böckerna och publicera ett kapitel från var och en. Den engelska boken kommer INTE att ha svensk översättning och vice versa. Detta, då jag vanligen jobbar med svenska och bara ”Nayem” är släppt på engelska.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

To give you a little piece of ”Nayem”, forces me to make something else than I had in mind. I can’t put the text here though it would take up too much space, since I post everythig in two languages. I have to find another way. Will think of it during the day. Thank you for having patience.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Skräp! För att ge er en bit av ”Nayem”, tvingas jag hitta på något annat än det jag tänkt. Jag kan inte sätta texten här då det skulle ta för stor plats eftersom jag postar på två språk. Jag får hitta på något annat. Ska tänka på saken under dagen. Tack för att ni har tålamod.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

I’m happy!

”The legend of the medallions – Nayem the Nousferatu”, the first book of five, is now also released in swedish. A little later today, I’ll post the beginning of this book here.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jag är lycklig! ”Legenden om medaljongerna – Nayem, Nousferatun” är äntligen klar också på svenska. Den första av fem. Ni finner den här;
Nayem- nousferatun

Lite senare idag, skall jag publicera början på denna bok här.

Working…

.. is treacherous. I get caight in my stories and forget all about time. Not good, but darn fun:) Tomorrow I think I’ll publish a bit from ”The legends of the medallions” here…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Att jobba är förrädiskt. Jag fastnar i mina storysar och glömmer tiden. Inte bra, men kul:) Imorgon tror jag att jag ska pubicera en bit ut ”Legenden om Medaljongera” här…

Some friends let me know they are still out there in cyberspace:) Always nice to write them and to read what they have to say. So, friends out there, if there’s someone you have not written to in some time; go do it. It’s very appreciated^^

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Några vänner lät mig veta att de fortfarande finns där ute i cybervärlden. Alltid lika trevligt att läsa vad de har att säga. So, mina vänner därute, om det finns någon du inte skrivit till på ett tag, gå och gör det. Det är väldigt uppskattat^^

from Wow. And today I found a blacksmith (in real). His work is outstanding. He creates beautiful swords, daggers, axes, chest-plates, everything from medieval era. Heaven for me, to watch his photos for the details I need in my novels. I will ask him for a photo to put here, so also you get a chance to see what he can make.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tar nya screenisar i Wow. Och idag hittade jag en smed (på riktigt). Hans arbeten är otroliga. Han gör vackra svärd, dolkar, yxor, bröst-plåtar, allt från medeltidseran. Rena himmelriket för mig, att kika på för detaljer jag behöver för mina noveller. Jag ska fråga honom om jag får lägga ett av hans foton här så att ni också kan få se vad han skapar.

Powered by WordPress |