Lissos Fantasy

oh…

I’m busy working if you wonder what I’m doing:P

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Fullt upptagen med att jobba om ni undrar vad jag gör :P

Noisy…

Craftmen working in my apartment, very noisy. They’re gonna paint around my new windows, and remake my balcony. When they’re done, it’ll be nice!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hantverkare jobbar i min längenhet, bullrigt. De ska måla runt mina nya fönster och göra om min balkong. När de är klara kommer det att vara ursnyggt!

Headache…

The fever is gone but not the headache and the cold :( And I have plenty of things to do, soon Christmas and all. And as if that wasn’t enough, my landlord is changing all the windows meaning it’s VERY cold here at the moment. Well, I better get back to bed or something…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Huvudvärk… febern är borta men inte huvudvärken och förkylningen :( Och jag har massor att göra, snart jul och allt. Och som om detta inte var nog, byter min hyresvärd ut alla fönster just nu och det innebär att det är VÄLDIGT kallt här. Borde ta mig tillbaka till sängen…

Still ill…

… and I hate it. No strenght to do anything :(

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Fortfarande sjuk och jag hatar det. Ingen ork att göra något alls :(

Bleh..

I’m ill:(

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jag är sjuk:(

I’m upset.

Several articles today about abused kids in swedish papers. What on earth makes people hit a child?! In my eyes, that’s the most forbidden thing EVER to do. Children are our future! Handle them with love and care, they didn’t ask to be born.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jag är upprörd. Flertal artiklar i dagens tidningar om våldsutsatta barn. Vad i hela fridens dagar får människor att slå barn?! I mina ögon, är det det mest förbjudna man kan göra, NÅGONSIN. Barn är vår framtid! Behandla dem med kärlek och respekt, de bad inte om att bli födda.

I’m cooking ham. Takes time; one hour per kilo meat. Fixing it after a recipe I learnt from my dad the other day:)

Yesterday was my mums birthday. 73 years old now, and still going strong. I gave her my 2 swedish books and my guess is, she’ll yell at me for not having the rest of the stories about Aminox and Nayem. We’ll see in a couple of days. :)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Upptagen i köket. Fixar skinka. Det tar tid; en timme per kilo kött. Gör det efter ett recept jag lärde av min farsa häromdagen.

Igår var det min morsas födelsedag. 73 år gammal nu och fortfarande pigg som en mört. Jag gav henne mina 2 svenska böcker och min gissning blir att hon kommer att skälla på mig för att hon inte har resten av historierna om Aminox och Nayem. Vi får se om ett par dagar. :)

in Sweden, is hard. Publishers know there’s an audience for this kind of litterature, but they don’t want to publish. Too bad. For them. With PoD, we can be published anyway; it’s just a bit harder to reach the readers.

Don’t have time to either write or play today; it’s my mothers birthday, so I’m gonna visit her.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Att vara fantasy-författare i Sverige är svårt. Förlagen vet att det finns en publik för den här typen av litteratur men de vill inte publisera. Synd. För dem. Med PoD, kan vi bli publiserade ialla fall; det är bara svårare att nå till läsarna.

Har inte tid att varken skriva eller spela idag; det är min mors fördelsedag så jag ska besöka henne.

Keys…

My landlord changed all locks in the building (better safety) and now I have to fix a spare key. But it’s raining outside, I have gotten a headache so I don’t really want to go out. But on the other hand.. It’s one of my daughters who need the key so… I see you later:)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nycklar… Min hyresvärd byte alla lås i byggnaden (bättre säkerhet) och nu måste jag fixa en extra nyckel. Men det regnar och jag har huvudvärk så jag vill inte riktigt gå ut. Men å andra sidan… Det är en av mina döttrar som behöver nyckeln… Ses senare :)

Visiting…

.. my mother and father today, they need some help in their home:) Then play a bit Wow again (it’s event-time) and after that, back to work.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Besök hos min mor och far idag, de behöver lite hjälp i hemmet.:) Sedan ska jag spela lite Wow igen (event-grej) och efter det, tillbaka till jobb

Powered by WordPress |