Books

I think it’s time to speak about my books.

bokom2

”Sagan om Arathea” is my first released book in Sweden, by AB Anjo Tryck. Not available in english (but you never know) It took a long time to write it; around 15 years. The reason was I was so unsecure, didn’t trust I actually could write anything that would interest someone else. I was wrong. ”Arathea” was preferred by an older audience, especially women. Maybe because the book is about a woman, living in a mens’ world and ruled and raised by men. Some critics hated it :) For the same reason actually. And maybe most because it breaks unwritten rules in the fantasy-writing.

At first i was terrified by the negative respone I got from critics. And forgot about the readers. The most important thing, is that the readers actually like what I do. It’s for them I write, it’s them I want to entertain, not the critics. When i figured that out, everything became a lot easier. And that’s why next fantasy I wrote, only took sex weeks to write, even though it’s five novels.:) More about that tomorrow.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jag tror det är dags att prata om mina böcker

”Sagan om Arathea” (se bild ovan) var min första utgivna bok i Sverige, av AB Anjo Tryck. Den finns inte på engelska, men man vet aldrig. Det tog lång tid att skriva den, nästan 15 år. Orsaken var att jag var osäker, trodde int riktigt på att jag kunde skriva något som andra skulle vilja läsa. Jag hade fel. ”Arathea” föredrog av en äldre publik än jag trott, företrädesvis kvinnor. Kanske för att den handlar om en kvinna i männens värld, styrd och fostrad av män. Somliga kritiker hatade den:) Antagligen av samma anledning. Och kanske mest för att den bryter mot oskrivna regler om hur en fantasy ”ska” se ut.

Först blev jag skräckslagen över den negativa responsen från kritikerna. Och glömde bort läsarna. Det är ju för dem jag skriver, det är dem jag vill underhålla, inte kritikerna. När jag insåg det, blev allt mycket lättare. Och det var orsaken till att nästa fantasy jag skrev, bara tog sex veckor att skriva. Trots att det rör sig om fem romaner. Mer om det i morgon.

Comments are closed.

Powered by WordPress |