Gah! -.-

Back to english/swedish text. Still we have not found what causes the problem on the site. I can’t link anything within it. That includes the comment-site. Makes me very sad, though not only others can’t write here, I can’t show you my photo’s either.

The photos are important because with them, I’ll be able to show from where I get my inspiration for specific environments in my books. The music I use when I write I can link, though that is external links. (Don’t ask me why that works, I have no clue)

When I say I use music, I have to tell you that I use headphones and then play music while I write. Perhaps unusual, but that’s how I work. I have specific songs for specific happenings, and maybe that would be of interest for you readers. And why do I tell you?

Becuse my US-released book ”The legend of the medallions, Nayem – the nousferatu” will be released in Sweden within a couple of weeks. Contract was signed yesterday. And here, ladies and gentlemen, the music from the start of that book is;

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tillbaka till engelsk/svensk text. Fortfarande har vi inte hittat vad som orsakar problemen på sidan. Jag kan inte länka något inne i den. Det inkluderar kommentarsidan. Det gör mig ledsen, för inte bara hindrar det andra att skriva här, jag kan heller inte visa mina foton.

Fotona är viktiga, för med dem kan jag visa varifrån jag får inspiration till specifika miljöer i mina böcker. Musiken jag använder mig av, går dock att länka till,eftersom det är en extern länk. (fråga inte varför det fungerar, jag har ingen aning)

När jag säger att jag använder musik,måste jag väl då tala om att jag använder hörlurar och spelar musik medan jag skriver. Kanske ovanligt, men det är så jag arbetar. Jag har specifika melodier för specifika händelser och det är kanske av intresse för er läsare. Och varför talar jag då om detta?

Därför att min US-släppta roman ”Legenden om medaljongerna, Nayem – nousferatun” blir släppt i Sverige inom några veckor. Kontraktet skrev jag på igår. Och ovan, mina damer och herrar, är musiken jag använde i början av den boken.

Comments are closed.

Powered by WordPress |