I’m the author Lisbeth M Petersson (nickname Lisso) and in this blog, I’ll share my thoughts about everything.

Half of the blog, will be in swedish; simply containing the same text, but for them who can’t read english.

I will also publish some of my paintings and photos here, to give You all a chance to see what inspire me to write. Many things affect me; news of the world, my life, the interest of history I have and…simply imagination. The most important in my writing, is to entertain people and maybe make them to think themselves.

Today, I’ll start with my writing. What do I write? The answer is fantasy. In fantasy worlds, I am allowed to use everything, there are no limits. It means I can use personal preferences, historycal facts mixed and combined with my sense of humor. I also use serious ethical dilemmas.

Why do I write? Seriously… I have no idea. Since I learned how to write, think it was at the age of five, I’ve been fascinated by the world of letters. The things I can create with a pencil is amazing. I can affect people, either by my stories or with my pictures. I have, as long as I can remember, been writing and drawing. Is it a gift? Yes, I think so.

I remember when I was a child, adults who read my stories, predicted I was supposed to become either an artist or an author. And here we are, 35 years later.. and I’m both. I hope you’ll like and enjoy what I write here enough, to be back every day.

/Lisso

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jag är författaren Lisbeth M Petersson (smeknamn Lisso) och i den här bloggen, ska jag dela med mig av mina tankar om det mesta.

Halva bloggen kommer att bestå av engelska, för dem som inte kan svenska. Texten kommer dock att vara densamma.

Jag kommer att publicera en del av mina målningar och foton här, för att visa er vad som inspirerar mitt skrivande. Många saker påverkar mig; världens nyheter, mitt liv, intresset för historia… och så klart min fantasi. Viktigast i mitt skrivande är dock att underhålla människor och kanske få dem att tänka själva.

I dag, startar jag med mitt skrivande. Vad skriver jag? Svaret är; fantasy. I fantasy-världar kan jag använda vad jag vill, det finns inga begränsningar. Med det menar jag att jag kan använda personliga preferenser, historiska fakta i salig blanding med min humor. Jag använder också seriösa etiska dilemman.

Varför skriver jag? Ärligt… Jag har ingen aning. Sedan jag lärde mig att skriva, tror det var i fem-års-åldern, har jag varit fascinerad av bokstävernas värld. Det jag kan skapa med en pennas hjälp, är otroliga. Jag kan påverka människor, antingen med mina historier eller med mina bilder. Så länge jag kan minnas, har jag skrivit och ritat. Är det en gåva? Ja, jag tror det.

Jag minns när jag var barn och vuxna läste mina alster och såg mina bilder. De förutsade att antingen blir hon författare eller konstnär. Och nu sitter vi här, 35 år senare… och jag är både ock. Jag hoppas att ni ska tycka om det jag skriver här, tillräckligt mycket för att återkomma.

/Lisso

Comments are closed.

Powered by WordPress |