Daily blog

Headache…

onsdag, december 2nd, 2009

The fever is gone but not the headache and the cold :( And I have plenty of things to do, soon Christmas and all. And as if that wasn’t enough, my landlord is changing all the windows meaning it’s VERY cold here at the moment. Well, I better get back to bed or something…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Huvudvärk… febern är borta men inte huvudvärken och förkylningen :( Och jag har massor att göra, snart jul och allt. Och som om detta inte var nog, byter min hyresvärd ut alla fönster just nu och det innebär att det är VÄLDIGT kallt här. Borde ta mig tillbaka till sängen…

Still ill…

söndag, november 29th, 2009

… and I hate it. No strenght to do anything :(

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Fortfarande sjuk och jag hatar det. Ingen ork att göra något alls :(

I’m upset.

fredag, november 27th, 2009

Several articles today about abused kids in swedish papers. What on earth makes people hit a child?! In my eyes, that’s the most forbidden thing EVER to do. Children are our future! Handle them with love and care, they didn’t ask to be born.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jag är upprörd. Flertal artiklar i dagens tidningar om våldsutsatta barn. Vad i hela fridens dagar får människor att slå barn?! I mina ögon, är det det mest förbjudna man kan göra, NÅGONSIN. Barn är vår framtid! Behandla dem med kärlek och respekt, de bad inte om att bli födda.

Busy in the kitchen

torsdag, november 26th, 2009

I’m cooking ham. Takes time; one hour per kilo meat. Fixing it after a recipe I learnt from my dad the other day:)

Yesterday was my mums birthday. 73 years old now, and still going strong. I gave her my 2 swedish books and my guess is, she’ll yell at me for not having the rest of the stories about Aminox and Nayem. We’ll see in a couple of days. :)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Upptagen i köket. Fixar skinka. Det tar tid; en timme per kilo kött. Gör det efter ett recept jag lärde av min farsa häromdagen.

Igår var det min morsas födelsedag. 73 år gammal nu och fortfarande pigg som en mört. Jag gav henne mina 2 svenska böcker och min gissning blir att hon kommer att skälla på mig för att hon inte har resten av historierna om Aminox och Nayem. Vi får se om ett par dagar. :)

To be a fantasy-author

onsdag, november 25th, 2009

in Sweden, is hard. Publishers know there’s an audience for this kind of litterature, but they don’t want to publish. Too bad. For them. With PoD, we can be published anyway; it’s just a bit harder to reach the readers.

Don’t have time to either write or play today; it’s my mothers birthday, so I’m gonna visit her.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Att vara fantasy-författare i Sverige är svårt. Förlagen vet att det finns en publik för den här typen av litteratur men de vill inte publisera. Synd. För dem. Med PoD, kan vi bli publiserade ialla fall; det är bara svårare att nå till läsarna.

Har inte tid att varken skriva eller spela idag; det är min mors fördelsedag så jag ska besöka henne.

Keys…

måndag, november 23rd, 2009

My landlord changed all locks in the building (better safety) and now I have to fix a spare key. But it’s raining outside, I have gotten a headache so I don’t really want to go out. But on the other hand.. It’s one of my daughters who need the key so… I see you later:)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nycklar… Min hyresvärd byte alla lås i byggnaden (bättre säkerhet) och nu måste jag fixa en extra nyckel. Men det regnar och jag har huvudvärk så jag vill inte riktigt gå ut. Men å andra sidan… Det är en av mina döttrar som behöver nyckeln… Ses senare :)

Hmm…

fredag, november 20th, 2009

…how many times have I heard ”I want to be like…”? Can’t count them all. What about being YOU? Be honest to yourself and don’t do things you’re not comfortable with.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

…hur många gånger har jag hört ”jag vill vara som..”? Kan inte räkna dem alla. Hur skulle det vara att bara vara DU? Var ärligt mot dig själv och gör inget du inte känner dig bekväm med.

Diving back to work…

torsdag, november 19th, 2009

The weather is gray and dull and I don’t even feel for playing Wow-.- Latest days I didn’t have time, now I don’t want to. I better go bury myself in some work, that always makes me feel better:)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dyker tillbaka till jobb…

Vädret är grått och trist och jag känner inte ens för att spela Wow-.- Senaste dagarna har jag inte haft tid, nu vill jag inte. Bäst jag begraver mig i jobb, det får mig alltid att må bättre:)

Added a new page

onsdag, november 18th, 2009

About the music I actually have used for the published books; musicvideos. I also added a video one of my daughters made about me, under my own info

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Har lagt till en sida med musik som jag faktiskt har använt för de redan publicerade böckerna; musicvideos. Jag lade ockå till en video som en av mina döttrar gjorde om mig, under min egen info.

Updating site

onsdag, november 18th, 2009

Updating my wowpage with videos made in wow. Enjoy!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Uppdterar min wowsida med videor gjorda i wow. Njut!

Powered by WordPress |