Book

Working…

måndag, november 16th, 2009

.. is treacherous. I get caight in my stories and forget all about time. Not good, but darn fun:) Tomorrow I think I’ll publish a bit from ”The legends of the medallions” here…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Att jobba är förrädiskt. Jag fastnar i mina storysar och glömmer tiden. Inte bra, men kul:) Imorgon tror jag att jag ska pubicera en bit ut ”Legenden om Medaljongera” här…

Books

torsdag, oktober 29th, 2009

I think it’s time to speak about my books.

bokom2

”Sagan om Arathea” is my first released book in Sweden, by AB Anjo Tryck. Not available in english (but you never know) It took a long time to write it; around 15 years. The reason was I was so unsecure, didn’t trust I actually could write anything that would interest someone else. I was wrong. ”Arathea” was preferred by an older audience, especially women. Maybe because the book is about a woman, living in a mens’ world and ruled and raised by men. Some critics hated it :) For the same reason actually. And maybe most because it breaks unwritten rules in the fantasy-writing.

At first i was terrified by the negative respone I got from critics. And forgot about the readers. The most important thing, is that the readers actually like what I do. It’s for them I write, it’s them I want to entertain, not the critics. When i figured that out, everything became a lot easier. And that’s why next fantasy I wrote, only took sex weeks to write, even though it’s five novels.:) More about that tomorrow.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jag tror det är dags att prata om mina böcker

”Sagan om Arathea” (se bild ovan) var min första utgivna bok i Sverige, av AB Anjo Tryck. Den finns inte på engelska, men man vet aldrig. Det tog lång tid att skriva den, nästan 15 år. Orsaken var att jag var osäker, trodde int riktigt på att jag kunde skriva något som andra skulle vilja läsa. Jag hade fel. ”Arathea” föredrog av en äldre publik än jag trott, företrädesvis kvinnor. Kanske för att den handlar om en kvinna i männens värld, styrd och fostrad av män. Somliga kritiker hatade den:) Antagligen av samma anledning. Och kanske mest för att den bryter mot oskrivna regler om hur en fantasy ”ska” se ut.

Först blev jag skräckslagen över den negativa responsen från kritikerna. Och glömde bort läsarna. Det är ju för dem jag skriver, det är dem jag vill underhålla, inte kritikerna. När jag insåg det, blev allt mycket lättare. Och det var orsaken till att nästa fantasy jag skrev, bara tog sex veckor att skriva. Trots att det rör sig om fem romaner. Mer om det i morgon.

Gah! -.-

onsdag, oktober 21st, 2009

Back to english/swedish text. Still we have not found what causes the problem on the site. I can’t link anything within it. That includes the comment-site. Makes me very sad, though not only others can’t write here, I can’t show you my photo’s either.

The photos are important because with them, I’ll be able to show from where I get my inspiration for specific environments in my books. The music I use when I write I can link, though that is external links. (Don’t ask me why that works, I have no clue)

When I say I use music, I have to tell you that I use headphones and then play music while I write. Perhaps unusual, but that’s how I work. I have specific songs for specific happenings, and maybe that would be of interest for you readers. And why do I tell you?

Becuse my US-released book ”The legend of the medallions, Nayem – the nousferatu” will be released in Sweden within a couple of weeks. Contract was signed yesterday. And here, ladies and gentlemen, the music from the start of that book is;

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tillbaka till engelsk/svensk text. Fortfarande har vi inte hittat vad som orsakar problemen på sidan. Jag kan inte länka något inne i den. Det inkluderar kommentarsidan. Det gör mig ledsen, för inte bara hindrar det andra att skriva här, jag kan heller inte visa mina foton.

Fotona är viktiga, för med dem kan jag visa varifrån jag får inspiration till specifika miljöer i mina böcker. Musiken jag använder mig av, går dock att länka till,eftersom det är en extern länk. (fråga inte varför det fungerar, jag har ingen aning)

När jag säger att jag använder musik,måste jag väl då tala om att jag använder hörlurar och spelar musik medan jag skriver. Kanske ovanligt, men det är så jag arbetar. Jag har specifika melodier för specifika händelser och det är kanske av intresse för er läsare. Och varför talar jag då om detta?

Därför att min US-släppta roman ”Legenden om medaljongerna, Nayem – nousferatun” blir släppt i Sverige inom några veckor. Kontraktet skrev jag på igår. Och ovan, mina damer och herrar, är musiken jag använde i början av den boken.

Powered by WordPress |